Kalender

En almanacka är en förteckning över kalendern, det vill säga årets dagar, veckor och månader, med uppgifter om helgdagar, namnsdagar, astronomiska händelser och andra fakta. I äldre tider innehöll almanackorna också ofta notiser om historiska händelser och även förutsägelser om väder, hälsa, krig och farsoter, samt råd om när olika saker såsom åderlåtning, slakt och skörd, var lämpliga att utföra. Sådana s.k. prognostica eller praktika kunde även förekomma separat utan några kalendariska uppgifter.

<!-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->

<!-end of code-->

<!-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->

<!-end of code-->


<!-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->

<!-end of code-->